KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Lampa z siedzibą w Knyszynie 19-120 przy ul. Legionowej 8. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korespondencją lub współpracą z Fundacją Lampa.
1. Przedstawicielem Administratora jest Dominika Łempicka-Wyszyńska, kontakt@fundacjalampa.org.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji oraz współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia korespondencji lub współpracy.
4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane po zakończeniu współpracy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak, może uniemożliwić korespondencję i współpracę.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorom bez Twojej uprzedniej zgody i wiedzy.
7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania.