Fundacja Lampa

Święty Tomasz z Akwinu rzekł, że wiedzę swą zawdzięcza bardziej ciągłej modlitwie, uniesieniu umysłu oraz ŚWIATŁU, które rozjaśnia jego intelekt, niż studiom ludzkim. Toteż był światłem.
Świeca bez knota nie może płonąć i niepodobna ją zaświecić. To wiara jest knotem, który może się zapalić od tego światła.
Wielkie światło może trwać tylko przez łaskę wiary.
Gdyby wszyscy ludzie przyszli zapalić swe świece od TEGO ŚWIATŁA, otrzymaliby je całe, a ono pozostałoby jednak całe.
Chcemy być zapalonymi świecami, które same świecą, płonąc ziemskim ogniem i zapalają inne świece, nie umniejszając swego własnego ognia, aby świeciły wszystkim, porozstawiane w różnych miejscach.

„Piękno zbawi świat” – wołał F. Dostojewski. Piękno jest nieodzowne, gdyż bez niego nic już nie będzie do zrobienia na tym świecie. Według P. Evdokimova – piękno z powodzeniem używa swoich wdzięków, nawraca duszę ludzką na swój bałwochwalczy kult, uzurpuje sobie miejsce Absolutu, z zadziwiającą i całkowitą obojętnością wobec Dobra i Prawdy. Jakie więc Piękno zbawi świat, skoro „Piękno jest zagadką” (Dostojewski), podzielone, rzuca czar, fascynuje i gubi? Każdy człowiek potrzebuje piękna. Nihiliści także kochają piękno. Ateiści – tym bardziej potrzebują bóstwa, więc natychmiast je tworzą, by oddawać mu cześć. Czy więc Piękno ma samo w sobie zbawczą moc, czy też Piękno, ponieważ stało się dwuznaczne, potrzebuje zbawienia i opieki? Rozpadła się pierwotna jedność Prawdy, Dobra i Piękna. Pojęcie estetyczne w człowieku zostało zachwiane. Serce znajduje piękno w ideale Sodomy, który jest ideałem olbrzymiej większości. W POJEDYNKU DIABŁA Z BOGIEM POLEM BITWY JEST DUSZA.
Chcemy – jako Fundacja Lampa – oświecać Pole Ducha za pomocą Sztuki, która przemienia samą tylko mocą Piękna. Jeżeli Sztuka – pisał M. Gogol – nie dokonuje cudu przemienienia duszy widza, jest tylko przelotną namiętnością.
Aby nasze lampy nie gasły, musimy dolewać do nich oliwy, aby przemieniała naszą naturę ze zniszczalnej w niezniszczalną, z ciemności w światłość.
"Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim"(Mt. 5,15).

Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko - patronie naszej Fundacji - oświecaj oko intelektu źrenicą wiary.

Zapraszamy do współpracy.

Maria Łempicka - Prezes Fundacji LampaImage

Maria Łempicka - Prezes Fundacji Lampa

Image

Elżbieta Nadolna i Dominika Łempicka-Wyszyńska (Wiceprezes Zarządu)

Wywiad z Dominiką Łempicką

…po prostu zwykła niezwykła dziewczyna