Fundacja Lampa

Święty Tomasz z Akwinu rzekł, że wiedzę swą zawdzięcza bardziej ciągłej modlitwie, uniesieniu umysłu oraz ŚWIATŁU, które rozjaśnia jego intelekt, niż studiom ludzkim. Toteż był światłem.
Świeca bez knota nie może płonąć i niepodobna ją zaświecić. To wiara jest knotem, który może się zapalić od tego światła.
Wielkie światło może trwać tylko przez łaskę wiary.
Gdyby wszyscy ludzie przyszli zapalić swe świece od TEGO ŚWIATŁA, otrzymaliby je całe, a ono pozostałoby jednak całe.
Chcemy być zapalonymi świecami, które same świecą, płonąc ziemskim ogniem i zapalają inne świece, nie umniejszając swego własnego ognia, aby świeciły wszystkim, porozstawiane w różnych miejscach.
Aby nasze lampy nie gasły, musimy dolewać do nich oliwy, aby przemieniała naszą naturę ze zniszczalnej w niezniszczalną, z ciemności w światłość.
"Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim"(Mt. 5,15).

Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko - patronie naszej Fundacji - oświecaj oko intelektu źrenicą wiary.

Maria Łempicka - Prezes Fundacji Lampa

Image

Maria Łempicka -  Prezes Fundacji Lampa

Image

Elżbieta Nadolna i Dominika Łempicka - Wiceprezesi

Wywiad z Dominiką Łempicką

…po prostu zwykła niezwykła dziewczyna